Kuzey Deniz Ayısı (Tüylü Fok)

Foklar, Denizayısıgiller familyasının Callorhinus cinsinin tek türüdür. Latince ve Eski Yunanca kelimelerden oluşan bu türün ismi (Callorhinus ursinus) “güzel yüzlü ayıgil” olarak çevrilebilir. Genç ve dişi kuzey deniz ayılarının yüzleri ve kürkü hakikaten sevimli bir ayıyı anımsatır. Kuzey deniz ayıları Pasifik Okyanusunun kuzey tarafında yaşarlar. Yılın soğuk zamanlarında (yaklaşık 7 ay boyunca) karaya hiç çıkmadan yaşarlar. Bu zaman zarfında onların gerçek evleri ve nefes aldıkları yer okyanusta bulunan kayalık adalardır. Hem suda hem de hayatlarının önemli zamanlarında ve üreme dönemlerinde karada yaşadıkları için, kuzey deniz ayıları hem mükemmel yüzücü hem de karada ilerleme kabiliyetlerini kaybetmemiş canlılardır. Karada da rahat hareket edebilecek bir vücut yapısına sahiptirler.

sosyal sorumluluk

İyi gelişmiş kaslara sahip olan ön yüzgeçleri uzun ve ucunda tırnaklar bulunur. Yüzerken ön yüzgeçlerini tıpkı kanatlar gibi kullanırlar. Daha kısa olan arka yüzgeçlerini vücutlarının altına doğru çevirip karada ilerlemek için kullanırlar. Kuzey deniz ayılarının ilginç özelliklerinden biri ise türün dişileri ile erkekleri arasındaki önemli boyut farkıdır. Erkek deniz ayısı dişi deniz ayısından nerdeyse 4-5 kat daha ağır ve büyüktür. Çiftleşme döneminde kendine bir harem kuran erkek deniz ayısı, boyut farkından dolayı dişiler arasında rahat rahat görünür ve diğer erkek deniz ayılarının haremine yaklaşmamasına sebep olur.

sosyal sorumluluk

Okyanusta geçirdiği kış ayları boyunca kuzey deniz ayılarının beslenmeye ve dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Peki, karaya çıkmadan nasıl uyuyabilirler? Kuzey deniz ayıları suyun içinde uyuyabilmek için yan yatıp, ön yüzgeçlerinden birini suyun altında tutup, diğer yüzgeçlerini yukarıya doğru kaldırırlar. Suyun altında kalan yüzgecini çalıştırarak, uyanmadan bu pozisyonu koruyabilirler. Kuzey deniz ayılarının diğer ilgi çeken özelliği ise sürdürdükleri sosyal hayatlarının mevsimlere göre büyük derecede değişim göstermesidir. Denizde geçirdikleri kış ayları boyunca birbiriyle nerdeyse sıfır iletişim kurar ve daha çok tek başına olmayı tercih ederler.

sosyal sorumluluk

Okyanusta geçirdiği kış ayları boyunca kuzey deniz ayılarının beslenmeye ve dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Peki, karaya çıkmadan nasıl uyuyabilirler? Kuzey deniz ayıları suyun içinde uyuyabilmek için yan yatıp, ön yüzgeçlerinden birini suyun altında tutup, diğer yüzgeçlerini yukarıya doğru kaldırırlar. Suyun altında kalan yüzgecini çalıştırarak, uyanmadan bu pozisyonu koruyabilirler. Kuzey deniz ayılarının diğer ilgi çeken özelliği ise sürdürdükleri sosyal hayatlarının mevsimlere göre büyük derecede değişim göstermesidir. Denizde geçirdikleri kış ayları boyunca birbiriyle nerdeyse sıfır iletişim kurar ve daha çok tek başına olmayı tercih ederler.