Yunuslarla Rehabilitasyon Programı Yunuslarla Rehabilitasyon Programı (YRP) Nasıl Etki Gösterir?

YRP hem fizyolojik hem de psikolojik iyileştirme etkisine sahiptir. Yani, hem fizik tedaviye hem psikolojik terapiye benzetilebilir.

YRP’nin fizyolojik etkileri şöyle özetlenebilir:

Ultrasonik etkisi:

Yapılan araştırmalara göre, yunusun “sonar” denilen iletişim organının ürettiği yüksek frekanslı ses sayesinde programa katılan hastaların “sonoforez” olarak adlandırılan iyileştirici vücut tepkisi gelişmektedir. Sonoforez özellikle beyin felci olan hastalarda ağrı kesici etki gösterir, aynı zamanda insan beyninin ürettiği elektromanyetik alfa dalgalarının frekansının düzelmesini sağlar. Bu da iyi bir bağışıklık sisteminden, düzgün uyku, öğrenme yetisi ve iyi hafızasından sorumlu olan endorfinlerin üretimi yükseltir.

Refleksoloji etkisi:

Yunus, hastanın ellerinde ve ayaklarında bulunan biyo-aktif noktalarına dokunarak merkezi sinir sistemini uyarır ve vücudun sorunlu olan bölgelerini iyileştirmeye yönelik tepki vermesini sağlar.

Elektromanyetik etkisi:

Yunusun çıkarttığı düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar insanın beyin epifizini (pineal bez) olumlu şekilde uyarır. Bu uyarıdan dolayı ACTH moleküllerinin beyindeki yoğunlaşması doğal bir şekilde artar. Bilimsel çalışmalar otistik çocuklara ACTH moleküllerinin dışardan sentetik benzeri tedarik edildiğinde, çocuklarda sosyal iletişimin arttığını göstermiştir. ACTH molekülleri sinir hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Yukarıda bahsedilen arttırılmış endorfin üretimiyle birlikte çocuğun idrak ve iletişim yetilerinin gelişmesini teşvik eder.

Akustik titreşim ve su masajı etkisi:

Yunusun ürettiği ultrasonik dalgalar ve duyulabilen seslerin, suda yarattığı akustik titreşim sayesinde kan ve lenf dolaşımı hızlanır ve böylece vücuttaki tüm hücrelerin daha iyi beslenmesi ve gelişmesi sağlanır. Aynı zamanda kuyruğu ve yüzgeçleriyle yarattığı su akımları masaj etkisi göstermektedir.

Fizyolojik etkilere ek olarak, YRP güçlü psikoterapetik etkiye sahiptir. Bu etki çocuğun yunusla kurduğu iletişimden ve karşılıklı yapılan oyun egzersizlerinden kaynaklanır.

Psikolojik alanda YRP’nin gösterdiği olumlu gelişmeler şu şekilde özetlenebilir:

Duygusal gelişim:

Yunusun doğal meraklılığı ve pozitif yaklaşımı çocuğun onunla iletişim kurmasını kolaylaştırır. Bu pozitif iletişim, çocuğun duygusal gelişimini güçlendirir.

Bilişsel gelişim:

Çocukla yunusun oyunu şeklinde geçen seanslar, çocuğun öğrenmesine, hedefe ulaşmasına, yaptıklarında konsantrasyonunu korumasına yardımcı olur.

Uyumluluk ve olumlu davranışların gelişimi: Her çocuk için bireysel olarak hazırlanan egzersiz programı, psikolojik danışmanın profesyonel desteği ve yunusun olumlu, iyi niyetli katkısıyla gerçekleşir. Yunusun doğasında olan bu yaklaşım çocuğun olumlu davranışlarını geliştirmeyi ve uyumluluk sağlamasını teşvik eder.

Öz güvenin gelişimi ve artması:

Seans sırasında çocuğa verilen egzersizler yunusun desteğiyle tamamlanır ve bir görevi tamamlayabildiğini görmek çocuğun öz güvenini arttırır.